*** ... خوب خوب نازنین من ، نام تو مرا همیشه مست میکند ، بهتراز شراب ، بهتر از تمام شعرهای ناب ، نام تو اگرچه بهترین سرود زندگیست ... من تو را به خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم *** بهترین بهترین من
بهترین بهترین من
آرشیــو

اشـــک دلتنگی

بهترین بهترین من
پنج‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1384

              

معمولاْآدمهای گرسنه زود از زندگی سیر میشوند

 

         بارها پوچی ام راگریسته و بلور واژه هایم را اشک ریخته ام...    

 

                                

 

هوا بس ناجوانمردانه سرداست وعجیب است نامردمی ما آدمیانی که از هول سرما جامه افزون کرده ایم اما در مقابل گامهای برهنه کودکی خیابان خواب درنگ تجربه نمی کنیم و چون مجال ایستادن میرسدبربهای قناعت چانه می زنیم .سنگین است خواب آریاییمان که بر آهی یخ زده اعتنا نمی فروشیم .

براستی زندگی یافتن سکه ده شاهی در جوی خیابان است؟!؟!؟

 __
*
*
*
*
بازدیدکنندگان: 88179


Powered by ashke deltangi