*** ... خوب خوب نازنین من ، نام تو مرا همیشه مست میکند ، بهتراز شراب ، بهتر از تمام شعرهای ناب ، نام تو اگرچه بهترین سرود زندگیست ... من تو را به خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم *** بهترین بهترین من
بهترین بهترین من
آرشیــو

اشـــک دلتنگی

بهترین بهترین من
جمعه 21 مهر‌ماه سال 1385

 

 عصر زمستون بود

 سرد ِ سرد بود

زمین یخزده بود

  من بودم و تو بودی و یه چتر ِ خیس و بارون خورده

  دلم گرفته بود

  دلم خیلی گرفته بود

آدما تند و تند ازَمون می گذشتن

اون دکه سر ِ چهارراه

فریدون گذاشته بود

"خاطر ِ هر جا که میری به یاد من باش "

من بودم و تو بودی

یه دنیا حرف ِنگفته

ساکت بودی

ولی حرفات تو گوشم بود   

بغض تو صدات بود

اشک تو چشام بود

رُز صورتی تو دستت بود

پژمرده بود

ولی به چشم ِ من

 قشنگترین گُل ِ دنیا بود

دلم گرفته بود

دلم عجیب گرفته بود

رفتیم

تا آخرین ِ تابلو توقف ممنوع

من بودم و تو بودی و عذاب خداحافظی

من بودم و تنهایی که انتظارمو میکشید

تو گفتی : " دلم گرفته"

برام جمله ی آشنایی بود

چون بعد ِ تو

همیشه ی خدا دلم گرفته بود

 

 

 

                                            م   اشک دلتنگی__
*
*
*
*
بازدیدکنندگان: 88179


Powered by ashke deltangi