*** ... خوب خوب نازنین من ، نام تو مرا همیشه مست میکند ، بهتراز شراب ، بهتر از تمام شعرهای ناب ، نام تو اگرچه بهترین سرود زندگیست ... من تو را به خلوت خدایی خیال خود بهترین بهترین من خطاب میکنم *** بهترین بهترین من
بهترین بهترین من
آرشیــو

اشـــک دلتنگی

بهترین بهترین من
یکشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1390

 

نمیدانم یادت از جانم چه میخواهد گاه آویزان بغضم میشود و با نفرت گلویم را می آزارد و گاه با نوازش آرامم میکند..خسته ام از تمام یادت.. 

خسته ام  

      یادت راپس بگیر.. 

 

 

 

 

                                                                                     ن اشک دلتنگی 

 

 __
*
*
*
*
بازدیدکنندگان: 88179


Powered by ashke deltangi